PRELEGENCI

Marek Zagórski

Ministerstwo Cyfryzacji

Jako minister cyfryzacji odpowiada za politykę państwa w zakresie informatyzacji, rozwoju e-usług administracji publicznej, bezpieczeństwa cywilnego w cyberprzestrzeni, infrastruktury i wykorzystywania nowoczesnych technologii.
Z Ministerstwem Cyfryzacji związany od września 2016 r. Przez niemal dwa lata – Sekretarz Stanu w MC. 17 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy powołany na urząd ministra cyfryzacji. 15 listopada 2019 r. rozpoczął swoją drugą kadencję na tym stanowisku.
Poseł na Sejm RP.

Pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie w latach 2015-2016 był Sekretarzem Stanu. Wcześniej, w latach 2006-2007, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (w latach 2005-2006 i 2009-2015). Wcześniej – menadżer w spółkach prywatnych.
Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Pod jego kierownictwem Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało szereg ułatwień dla obywateli, takich jak np. możliwość zgłoszenia online narodzin dziecka, czy zwolnienie kierowców z obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego. Koordynował prace nad przygotowaniem i wdrożeniem m.in. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dostosowaniem polskich regulacji do Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), czy zmian w prawie telekomunikacyjnym, dzięki którym abonenci są lepiej chronieni przed nadużyciami ze strony nieuczciwych dostawców SMSów Premium. Dzięki działaniom podejmowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji za jego kadencji – w 2018 r. o milion wzrosła liczba osób posiadających Profil Zaufany (do ponad 2, 6 miliona).
Jako minister cyfryzacji realizuje również kluczowy dla rozwoju kraju projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Związek Banków Polskich

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno jako doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od  2003  pozostaje prezesem ZBP.
Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości.

W latach 1998-2006 był przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od 2003 do 2016 roku był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którym był wcześniej w latach 1998-2000, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Od 1997 do 2014 roku piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., obecnie jest Sekretarzem Rady. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2018 r.).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP.

Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad stu debatom ekspercko-naukowym.

Jest też autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i  paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”, był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja). Od utworzenia jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2018 został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego, m.in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio i Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier , przez wiele lat był członkiem Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)[2], Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996), Odznaką Honorową  Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”,  Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)[3], a także Złotym Medalem  Akademii Umiejętności.

Jest także laureatem w plebiscycie na 10 najbardziej zasłużonych bankowców 10-lecia w 2000 organizowanego przez Miesięcznik BANK. W 2006 Towarzystwo Hipolita Cegielskiego przyznało mu tytuł „Lidera Pracy Organicznej”, a w 2011 Fundacja Wokulskiego wyróżniła tytułem „Pozytywista roku” w kategorii Gospodarka. Jest także laureatem tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2012.[4] Uhonorowany również m.in. medalem Fundacji Rektorów. W czasach studiów wyróżniony tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej .W 2018 roku wyróżniony został Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

29 listopada 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bartosz Ciołkowski

Mastercard

Dyrektor Generalny Mastercard w Polsce.
W styczniu 2014 r. Bartosz Ciołkowski został mianowany dyrektorem generalnym polskiego oddziału Mastercard Europe. Przed objęciem tego stanowiska był szefem działu sprzedaży, odpowiedzialnym za rozwój działalności Mastercard w Polsce.

Bartosz Ciołkowski rozpoczął swoją karierę w banku BZ WBK. Przed podjęciem pracy  w Mastercard pracował także w Pekao SA, nadzorując działalność Departamentu Rozwoju Kart Płatniczych. Do Mastercard dołączył w 2005 r. jako Account Manager. Następnie, jako Product Sales Specialist, zajmował się rynkiem kart kredytowych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie.

Od 2009 r. był odpowiedzialny za rozwój konsultingowego działu firmy, Mastercard Advisors, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, realizując ponad 50 projektów w zakresie optymalizacji rentowności produktów płatniczych, rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz programów lojalnościowych, a także projektów co-brandingowych.

W 2017 r. otrzymał przyznawaną przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego nagrodę eDukat w kategorii Osobowość Roku, za wkład w budowanie Polski bezgotówkowej. Jest przewodniczącym rady Fundacji „Polska Bezgotówkowa”, nadzorującej projekt finansowania terminali płatniczych dla detalistów, będący efektem szerokiej współpracy branży finansowej z polskim rządem.

Robert Trętowski

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Od 1 stycznia 2017 r. jako wiceprezes Zarządu KIR odpowiada za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.
W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO.

Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.

W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT. 

Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego. 

W 2018 r. otrzymał nagrodę im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za kreację innowacyjnych rozwiązań i zaangażowanie w projekty Polish API, eID oraz Split Payment.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Jakubik

Microsoft Polska

Od stycznia 2018 roku pełni nową funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka Leadership Team w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.

Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.

Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.

Olgierd Cieślik

Totalizator Sportowy

Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy
Absolwent wydziału Zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Ukończył Studia MBA dla Finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Posiada długoletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego, tworzenia strategii finansowych oraz bieżącego zarządzania spółkami i grupami kapitałowymi, zdobyte podczas pełnienia funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółek prawa handlowego.

Podejmował się licznych innowacyjnych projektów, projektów mających na celu wzrost wartości spółek, jak i projektów doradczych dla przedsiębiorców o zasięgu ogólnopolskim. Posiada znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami w tym spółkami giełdowymi.

Przeprowadził Totalizator Sportowy przez największą w 65 – letniej historii spółki transformację, dzięki czemu stała się ona operatorem gier losowych, jedynego legalnego kasyna online i salonów gier z automatami poza kasynami na najwyższym technologicznym i światowym poziomie. Jest również członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Loterii Europejskich (European State Lotteries and Toto Association).

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jest informatykiem pracującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej.
Był głównym organizatorem ponad 50 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 330 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi.

W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, od 2002 roku jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej (dawniej Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej). Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Politechnika Poznańska

Jest pracownikiem Politechniki Poznańskiej reprezentującym specjalność komputerowa analiza konstrukcji. Tytuł profesora uzyskał w 2005 roku. W latach 1998-2001 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych ds. naukowych, w latach 2002-2008 – prorektora Politechniki Poznańskiej ds. kształcenia, a w latach 2012-2020 rektora tej uczelni. W latach 2008-2012 kierował największym projektem badawczym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój, którego efektem było między innymi utworzenie zrębów specjalności lotniczych na Politechnice Poznańskiej.

Był stypendystą fundacji Fulbrighta w USA (1,5 roku) i fundacji Humboldta w Niemczech (1,5 roku), ponadto odbył dziesiątki krótkoterminowych pobytów w różnych naukowych ośrodkach zagranicznych na całym świecie. Kierował projektami naukowymi o charakterze innowacyjnym, głównie z zakresu inżynierii biomedycznej, modelowania konstytutywnego i szybkich procesów deformacji. Jest autorem kilku patentów. Aktualnie kieruje Zakładem Lotnictwa w Politechnice Poznańskiej.

Prof. Grzegorz Mazurek

Akademia Leona Koźmińskiego

Rektor elekt Akademii Leona Koźmińskiego na kadencję 2020-2024, teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, profesor tytularny nauk społecznych (nominacja 11.05.2020), pracownik naukowy w Katedrze Marketingu ALK, dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa – CYBERMAN. W pracy naukowej, dydaktycznej i doradczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation) – analizie wpływu nowoczesnych technologii cyfrowych na zarządzanie organizacją, a w szczególności problematyką: e-marketingu, e-biznesu oraz e-edukacji.

Dr Piotr Wiśniewski

DB77

Jest absolwentem Harvard Business School. W 2009 r. obronił doktorat z nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Aktualnie jest dyrektorem zarządzającym Grupy DB77 z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi.
Od 2016 roku rozwija grupę Spółek DB77, która zajmuje się optymalizacją procesów w organizacjach produkcyjnych oraz usługowych, a także robotyzacją produkcji na terenie Europy oraz Azji. Założyciel Pierwszej na świecie Platformy Pracy Robotów DBR77.com, której misją jest wprowadzenie robotów do firm, które nie byłyby w stanie zrobić tego samodzielnie.

Twórca modelu zarządzania wg koncepcji Hyperreality. Przez pięć lat pełnił rolę CEO Maflow – globalnej firmy z branży motoryzacyjnej – co zaowocowało szeregiem nagród przyznanych przez takie firmy jak: VW, Audi, BMW, Jaguar Land Rover. Za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację Piotr Wiśniewski został laureatem nagrody TOP Manager przemysłu automotive. Od 15 lat zasiada w radach nadzorczych różnych europejskich spółek produkcyjnych oraz handlowych – do tej pory był członkiem prawie 30 rad.

Dr Konrad Maj

Uniwersytet SWPS

Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.


W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).

W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami  ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Dr inż. Maciej Cader

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Jest zastępcą Dyrektora ds. Badawczych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Pełni również funkcję eksperta w organizacji NATO Science and Technology w obszarze Additive Manufacturing in NATO operations.
Ekspert do spraw technologii addytywnego wytwarzania na potrzeby wymagających aplikacji przemysłowych. Kieruje pracami wdrożeniowymi w obszarach automatyzacji i robotyzacji w przemyśle, w tym robotyki mobilnej do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych z uwzględnieniem stref zagrożonych wybuchem.

Autor i współautor ponad 140 publikacji, 1 jednej monografii, kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz 2 patentów o zasięgu polskim i międzynarodowym.
Prelegent konferencji TED (2011r.), na której przedstawił propozycję innowacyjnej w skali świata wizję oczyszczania oceanów po wyciekach ropy naftowej za pomocą zrobotyzowanych latających urządzeń.

Dr hab. med. Michał Wszoła

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

Chirurg transplantolog. Pomysłodawca bionicznej trzustki. Brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce, pierwszym przeszczepie samej trzustki oraz w pierwszej wymianie par nerek pomiędzy dawcami-biorcami rodzinnymi. Z połączenia jego dwóch pasji – transplantologii i endoskopii powstała nowa metoda leczenia cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. Obecnie wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki i Konsorcjum Bionic pracuje nad wydrukowaniem 3D bionicznej trzustki.

Współtwórca portalu www.medtube.net oraz aplikacji medycznej www.medizzy.com. Dyrektor medyczny CM Medispace oraz CEO & CSO w Polbionica sp. z o.o. 14 marca 2019 roku wraz z zespołem wydrukował pierwszy na świecie w pełni unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Projekt ten otrzymał statuetkę Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2019. Laureat plebiscytu Złoty Skalpel, nominowany do nagrody Ambasadora Polskiej Nauki 2019 i 2020 oraz odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Dr hab. Michał Polasik, Prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Założyciel i Prezes firmy POLASIK Research.
Profesor uniwersytetu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK.
Autor ponad 60-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
Publikacje dostępne na profilu ResearchGate: Link do publikacji
Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii.

Jest laureatem konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku.
Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierował zespołem akademickim w ramach współpracy z Equens SE “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce. Realizacja kierowanego przez niego projektu „Bitcoin acceptance & usage survey” zaowocował m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Electronic Commerce (Impact Factor ISI: 1.872, 45 pkt. MNiSW).

Współzałożyciel i prezes zarządu spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obszarze mobilnych technologii płatniczych.

Dr Krzysztof Kandefer

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalista w zakresie szkolnictwa wyższego. Doktor nauk ekonomicznych, SGGW oraz absolwent kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych. Jego praca doktorska dotyczyła wykorzystania nowych technologii w gospodarce.

Prawie od dwóch dekad związany jest ze szkolnictwem wyższym. Począwszy od prowadzenia zajęć, po stanowiska kierownicze. Pracował m.in. jako: dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych, Dziekan, Dyrektor Instytutu, Prorektor i Rektor. W WSB w Warszawie wykłada na kierunkach: ekonomia, turystyka i rekreacja oraz przedmioty związane z zarządzaniem i podstawami gospodarki rynkowej. Stawia na współpracę i komunikację.

Dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz

Fundacja „Promyk Słońca”

Pediatra, specjalistka z zakresu wad i zaburzeń rozwojowych; członek zarządu Fundacji Promyk Słońca”, dyrektor ds. medycznych w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

Członek zespołu przygotowującego program rządowy w zakresie wczesnej interwencji. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarek (MWIA). Autorka programów szkoleniowych dla lekarzy i terapeutów.

Kierownik studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Wyróżniona medalem im. prof. Jana Mikulicza Radeckiego i Copernicus Prize Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Ewa Mikos-Romanowicz

Siemens Sp. z o.o.

Jest Dyrektorem ds. Governmental Affairs & Rozwoju Biznesu Siemens Sp. z o.o. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universitaet w Berlinie; ponadto ukończyła podyplomowe studia europejskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program dla menedżerów Harvard Business School.
W Siemens Sp. z o.o. odpowiada za projekty kluczowe związane z Cyfrowym Przemysłem, w tym dedykowane tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Do jej zadań należy także przygotowywanie strategii współpracy z uczelniami wyższymi i szeroko rozumianym sektorem publicznym. Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach oraz gremiach branżowych.

W Konfederacji Lewiatan przewodniczy grupie roboczej ds. Polityki Przemysłowej w ramach rady Zielonej Transformacji.
W Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej przewodniczy Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Jest także zaangażowana w prace grupy roboczej do spraw PO Polska Cyfrowa w ramach inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Uczestniczy w projektach społecznych i wolontariackich.

Cezary Tadej

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Jest kierownikiem lakierni, Volkswagen Poznań Sp. z o.o. zakład Września. Jest odpowiedzialny za inicjatywę strategiczną Przemysł 4.0 w spółce Volkswagen Poznań sp. z o.o. Praktyk produkcyjny z 18 letnim doświadczeniem pełniący funkcje kierownicze w produkcyjnych obszarach spawalni, montażu i lakierni. Odpowiedzialny za budowę linii montażowej w nowej fabryce Volkswagena w Białężycach koło Wrześni oraz uruchomienie produkcji nowego modelu VW Crafter w obszarze montażu.

Pasjonat motoryzacji, nowych technologii oraz włączania pracowników w proces ciągłych zmian w przedsiębiorstwie. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Kamil Kowalski

Fundacja Integracja

Dyrektor Integracja LAB oraz Działu Usług Eksperckich w Fundacji Integracja.
Wykładowca ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.
Absolwent wydziału Architektury Wnętrz na warszawskiej ASP.
Laureat m.in. Nagrody Ministra Infrastruktury oraz Medalu Stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Przeprowadził ponad 1 000 audytów dostępności różnego rodzaju obiektów, w tym dworców kolejowych, lotnisk, urzędów, muzeów i teatrów, uczelni wyższych, budynków biurowych, i mieszkalnych, hoteli, centrów handlowych i innych obiektów usługowych.

W latach 2012-2014 ekspert Narodowego Centrum Kultury w zespole sterującym programu „Rozwój infrastruktury kultury”.
W latach 2016-2017 ekspert w zespole pracującym przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nad zmianami przepisów budowlanych.
Od 2020 r. członek Rady Dostępności działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Autor publikacji na temat projektowania uniwersalnego, m.in.: „Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka” (w: Niepełnosprawność, PFRON), „ABC specjalisty. Przepisy dotyczące projektowania” oraz „ABC specjalisty. Pomieszczenia sanitarne” (w: „Architektura Murator. Warsztat architekta” 12/2016), „Stan infrastruktury budowlanej i zabezpieczeniowej w muzeach. Raport” (NIMOZ 2016), „Włącznik” (Fundacja Integracja, Warszawa 2017).

Zuzanna Raszkowska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Od początku kariery zawodowej związana ze służbą publiczną w obszarze współpracy międzynarodowej, najpierw w samorządzie wojewódzkim, a od 2009 r. w administracji rządowej. Interesuje się współpracą w ramach Unii Europejskiej oraz unijną legislacją. W 2011 r. była członkiem korpusu prezydencji Polski w Radzie UE, następnie zajmowała się koordynacją procesu decyzyjnego UE w obszarze polityki transportowej, regionalnej i spójności, a także bezpośrednio brała udział w tym procesie jako delegatka Polski w kilkuletnich negocjacjach Europejskiego Aktu o Dostępności – dyrektywy UE, która ma pomóc w unikaniu wykluczenia społecznego spowodowanego niedostępnością produktów i usług.

Obecnie pracuje nad wdrożeniem tego aktu do polskiego prawa. Absolwentka Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu polityki zagranicznej, zarządzania projektami UE, a także rocznego programu prawa transgranicznego na Uniwersytecie w Genewie w Szwajcarii.

Krzysztof Kotyniewicz

Polski Związek Głuchych

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, Wiceprezes Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej, członek Rady Dostępności, członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

Od 2002 r. związany z NGO i Polskim Związkiem Głuchych, współtwórca pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej na Podbeskidziu. Autor i realizator wielu projektów lokalnych, regionalnych i europejskich z obszaru aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Wykładowca akademicki, trener, wykładowca języka migowego, instruktor orientacji przestrzennej dla osób niewidomych. Uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich działających w obszarze dostępności i wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.
Hobby: biegi przełajowe, biegi uliczne, nowe technologie zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Paulina Skrzypińska

Bank BNP Paribas SA

Koordynator Laboratorium Innowacji Banku BNP Paribas SA, w Pionie Cyfrowej Transformacji. W 2008 rozpoczęła współpracę z inkubatorami, parkami naukowo-technologicznymi (InQbator, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Technopark Gliwice, Wrocławski Park Technologiczny etc.) i dalej z funduszami inwestycyjnymi (InQbator Seed, SpeedUp BRIdge Alfa etc.), gdzie m.in. wspierała ambitnych naukowców w komercjalizacji wyników ich prac naukowych. Pracowała przy regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach dedykowanych pomysłodawcom i młodym przedsiębiorcom (m.in. Erasmus for the Young Entrepreneurs).

Przez lata współorganizatorka poznańskiej społeczności startupowej (Hive61, Poznań Startup Weekend, Poznań Offline Party, etc.).

Wcześniej także aktywna dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka jednej z pierwszych w kraju audycji o startupach.

Piotr Tomasik

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Dyrektor Biura Sprzedaży Centralnej, KIR

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez lata związany z sektorem bankowym. Pracował w polskim oddziale Royal Bank of Scotland, gdzie był Dyrektorem Regionalnym w Departamencie Bankowości Transakcyjnej dla regionu Europy Wschodniej, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Doświadczenie zdobywał także jako Product Manager w ABN AMRO Bank Polska S.A. oraz Project Manager w ABN AMRO N.V. w Amsterdamie. W latach 90-tych w Raiffeisen Centro Bank był audytorem wewnętrznym.

Tomasz Owczarek

Mastercard

Funkcję dyrektora sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe objął 15 kwietnia br. Dotychczas odpowiadał za rozwój strategii i koordynację projektów kluczowych, prowadząc m.in. inicjatywy związane z open banking. Wcześniej pracował w banku Citi Handlowy i firmie konsultingowej McKinsey. Posiada 15-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej i branży płatniczej. Obejmuje ono bezpośrednie doświadczenie operacyjne w zakresie zarządzania produktami płatniczymi oraz zarządzania sprzedażą w bankowości detalicznej.
Ponadto był konsultantem strategicznym zaangażowanym w rozwój strategii oraz przy okazji przekształceń dla kluczowych graczy branży finansowej. Jest absolwentem wydziału międzynarodowych stosunków gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Anna Sokołowska

Centralny Dom Technologii

Przez wiele lat związana z Fundacją im. Lesława A. Pagi, jako koordynatorka, a następnie dyrektor zarządzająca organizacji. Autorka projektów szkoleniowych w obszarze rynku finansowego realizowanych we współpracy z najważniejszymi podmiotami tego sektora. Specjalistka od fundraisingu i współpracy z biznesem. Posiada doświadczenie we współpracy międzysektorowej. Zaangażowana we wspieranie uzdolnionych młodych ludzi w rozwoju ich karier i potencjału.

Katarzyna Tutaj

Politechnika Warszawska

Inżynier Technologii Chemicznej, studentka 5 roku studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wieloletnia członkini Chemicznego Koła Naukowego „Flogiston”, aktualnie pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Senatora ds. Ruchu Naukowego Samorządu Studentów. W swojej działalności naukowej zajmuje się reakcjami gazów cieplarnianych w plazmie nierównowagowej, czyli tzw. czwartym stanie skupienia materii.

Patryk Choroś

Business Development Director, SAS Polska

Certified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiował na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje
się od 2004 roku zdobywając doświadczenie w kierowaniu projektami wdrożeń hurtowni danych.
W latach 2009-2011 był odpowiedzialny za zespół wdrożeniowy systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix.
Aktualnie zajmuje się budowaniem strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów SAS.

Artur Marcinkowski

Fundacja Widzialni

Mówi o sobie „Zagłębiak” bo urodził się i wychował w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Związany z tym regionem od pokoleń, przez całe życie nawiązuje do swoich korzeni. Studiował we Wrocławiu w Wyższej Szkole Oficerskiej na kierunku chemia. Zdobył również wykształcenie w dziedzinie informatyki i zarządzania studiując w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie. Swoje umiejętności zawodowe połączył z wewnętrzną potrzebą pomocy osobom wykluczonym, zakładając Fundację Widzialni. Uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Jest Członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Przewodniczącym Grupy roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Został ekspertem w projekcie „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Był współinicjatorem nowatorskiego kierunku studiów na Uniwersytecie Śląskim – Włączenie cyfrowe i społeczne. Autor publikacji „Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG” (Orange, Warszawa 2016), współautor publikacji: „WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk” (PWN, Warszawa 2013).
Nominowany przez Orange Polska do nagrody „Ludzie którzy zmieniają biznes 2015” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nominowany w konkursie „Digital Champions 2017” w kat. Osobowość cyfrowego biznesu, organizowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Wyróżniony przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności cyfrowych wśród 100 osób za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce 2017. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, Łukasza i Szymona. Jego pasją są motocykle i fizyka kwantowa.

Van Anh Dam

Kids Code Fun

Urodzona w Wietnamie i wychowana w Polsce edukatorka. W pracy łączy swoje doświadczenie w nauczaniu, kreatywnych działaniach i pasję do nowych technologii. Najbardziej lubi tłumaczyć dzieciom i dorosłym czym jest programowanie za pomocą pluszowego kurczaka. Koordynatorka programowa w Fundacji Girls Code Fun.