RADA PROGRAMOWA

Krzysztof Pietraszkiewicz

Związek Banków Polskich

Paweł Jakubik

Forum Technologii Bankowych / Microsoft Polska

Adam Marciniak

PKO Bank Polski

Piotr Alicki

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bartosz Ciołkowski

Mastercard

Mieczysław Groszek

Fundacja Polska Bezgotówkowa

Andrzej Dulka

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

prof. Wojciech Cellary

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Mirosław Kutyłowski

Politechnika Wrocławska

Adam Tochmański

Narodowy Bank Polski

dr Konrad Maj

SWPS

prof. Andrzej Sobczak

Szkoła Główna Handlowa

Krzysztof Kotyniewicz

Polski Związek Głuchych

Anna Grabowska

Fundacja „Promyk Słońca”